dissabte, 24 de novembre del 2012

Activitat de disseny de rajoles d'una piscina.


Aquesta activitat la vam fer en tres hores, tres dies (dimecres 21, dijous 22 i divendres 23 de novembre).
Haviem de fer una composició a partir de la combinatòria de diferents peces, per la paret d'una piscina de poca fondària, per incloure en un mostrari d'un fabricant de rajoles. Els motius de les rajoles eren lliures, però la seva finalitat era revestir piscines (pel qual vaig pensar en utilitzar colors blaus en diferents tonalitats pel color de les rajoles).
Les dimensions de les rajoles podien ser de 5 cm o de 2,5 cm.
S'havien de fer franges horitzontals que diferenciessin: peces de la part superior, peces de la part central i peces de la part inferior o sòcol.
L'activitat es tenia que presentar en dues làmines DIN A3: una làmina que havia d'incloure la pluja d'idees i les variacions i l'altre que havia d'incloure la solució final i la memòria.

Activitat de disseny editorial.

 Aquesta tasca va ser realitzada el dia 16 de Novembre en una hora, a classe. Aquesta activitat consistia en fer el disseny d'una coberta per a un llibre de l'editorial Anaya i de la col·lecció "Senderos de la historia". En l'activitats se'ns donaven dos volums publicats en aquesta col·lecció.
Se'ns demanava continuar amb la mateixa coherència gràfica i el mateix format.
El text havia de contenir el nou volum havia de ser: Els dies de la república (títol), Rosa Feliu (autora), a més de tot allò`que creguéssim necessari incloure-hi.

Làmina del cartell del Grec 2012.

 Aquesta làmina es va tindre que fer a classe, en una hora, el dia 9 de novembre de 2012. Aquesta activitat consistia en fer, en un format DIN A3 i en color, l'esbós per al cartell del festival Grec 2012, sabent que el cartell ja d'incloure l'eslògan "Grec 2012" i la imatge re interpretada d'un faune. Calia observar les característiques dels cartells guanyadors d'anys anteriors i raonar la nostra resposta  Calia també  presentar tots els dibuixos i estudis previs i explicar en cada cas els avantatges i els inconvenients de cadascun.

Activitat de disseny de senyals i pictogrames.


 En aquesta activitat s'ens demanava que realitzessim l'esbós d'un senyal amb el missatge Aquí, escaleres al segon pis. La solució havia de ser a una sola tinta sobre un quadrat blanc de 24 x 24 cm. El treball s'havia de presentar realitzat en làmines DIN A3: una amb l'esbós de la solució adoptada i una altra amb la recerca inicial de solucions alternatives. S'admet tot tipus de codi expressiu en la resposta. Aquest cartell havia de tindre una bona llegibilitat, la màxima concentració sintètica i la relació entre forma-fons.

Aquest treball va sorgir amb unes dues hores.